(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BÁO ƠN LÀNH SỐ 45
Download PDF
Trong số này:
-Cầu nguyện với Cha để tâm hồn được bình an
-Nhân chứng: Gia đình cô Linh Trịnh – Las Vegas
-Nhân chứng: Bà Jessica Phạm (Maryland) và ông Duy Nguyễn (Texas)
-Xin khấn và Cảm tạ gửi đến từ nơi xa
-Tâm tình hiến dâng (Quách Tú Phương)
-Trả lời thư tín Kỳ 8 về Chương trình đem Cha Diệp đến người già.
-Thông tin & Quảng cáo.