(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BÁO ƠN LÀNH SỐ 46
Trong số này:
-Tường thuật chuyến đi gặp gỡ nhân chứng ơn lành tại Ohio.
-Nhân chứng: Hoàng Nguyễn và Katie Nguyễn
-Nhân chứng: Ông Paul Lai (Glendale, CA
-Xin khấn và Cảm tạ gửi đến từ nơi xa
-Trả lời thư tín Kỳ 8 về Thẻ thăm viếng TBDF
-Mời độc giả viết bài cho số đặc biệt mừng sinh nhật Cha.
-Thông tin & Quảng cáo.
 
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 14G0M
page ID: 863