(0) item
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng – West Covina, CA.

"CHA CHO NHỮNG GÌ TÔI AO ƯỚC"


Vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng. Hình: TBDF.
Hồi năm 1993 tôi thấy báo Đức Mẹ Hằng cứu giúp có hình Cha Diệp trắng đen. Tôi cũng biết có nhiều người được ơn đã gửi lời tạ ơn Cha. Trong lòng tôi ao ước có hình Cha, mà là hình màu để thờ phượng. Mấy tháng sau có người từ Việt nam sang, đem cho tôi tấm hình Cha Diệp, hình màu, đúng như tôi ao ước. Tôi mừng quá! Từ đó đến nay tôi nhận được rất nhiều ơn lành Cha Diệp ban cho. Những ơn nhỏ nhỏ không nói, còn những ơn đặc biệt như năm 1995, tôi sang một tiệm nails của cô bạn. Lúc đầu làm tôi lo sợ lắm. Có lần vắng khách tôi khấn với Cha:”Cha ơi, Cha có linh thiêng thì đưa khách vô cho con.” Không lâu sau, khách vô ào ào chật cả tiệm. Hôm đó chúng tôi làm tới hơn 9 giờ tối, vừa làm tôi vừa sợ toát mồ hôi, vì giống như Cha đã nghe rõ lời khấn của tôi. Tiệm nails của tôi vẫn còn tồn tại tới bây giờ.
(Nhân chứng Ơn lành, Tháng 11-2016)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 1G0M