Skip to main content
(0) item
THÔNG BÁO 11-22-2016

CHƯƠNG TRÌNH ƠN CHA DIỆP TẬP 178

Chương trình Ơn Cha Diệp tập 178 giới thiệu nhân chứng ơn lành: Cô Trang Nguyễn (Vancouver - Canada), anh Duy Nguyễn (Texas) đang được phát trên Youtube, Twitter, Google Plus, Faecbook và website www.truongbuudiep.org. Ngoài ơn lành Cha Diệp, chương trình sẽ giới thiệu các hoạt động khác của Hội và những thông tin cần thiết.

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 12


Quang cảnh một buổi cầu nguyện. Hình: TBDF.
Lúc 7 giờ tối ngày 1 tháng 12, 2016 sẽ có Buổi cầu nguyện chung với Cha Trương Bửu Diệp. Kính mới quý vị đến tham dự. TBDF sẽ truyền trực tiếp để người ở xa vẫn có thể hiệp thông cầu nguyện. Xin xem trên website truongbuudiep.org hoặc trên facebook Truong Buu Diep Foundation.