Skip to main content
(0) item
Chị Hồ Thanh Loan - Westminster, CA.

"CHA LUÔN BAN PHÚC LÀNH CHO TÔI"

Tôi đạo Phật, nhưng biết Cha Diệp lâu rồi, từ khi còn ở bên Việt Nam. Trước khi sang đây, tôi đã xuống mộ Cha ở dưới Tắc Sậy để xin Cha cho mọi chuyện suông sẻ. Lúc đó nhà thờ đang xây. Suốt hơn 5 năm qua, nhất là những năm đầu tiên gặp khó khăn, tôi luôn cầu nguyện với Cha, thì cho đến nay cuộc sống của tôi từng bước ngày càng ổn định và tốt đẹp dần lên.
Trong cuộc sống, bất cứ lúc nào gặp khó khăn tôi đều đến Văn phòng Cha để tâm sự với Cha. Hôm qua tôi đến xin Cha cho tôi thi quốc tịch đậu. Hôm nay tôi vừa thi xong và đậu rồi, nên tôi liền chạy đến để tạ ơn Cha liền. Tôi nhận được rất nhiều ơn lành của Cha Diệp, trong đó có nhiều điều tôi không tiện nói ra, nhưng trong lòng tôi, thực tâm tôi rất tin rằng Cha đã ban phúc lành cho tôi.

(Nhân chứng Ơn Lành - Tháng 12-2015)