(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BÁO ƠN LÀNH SỐ 47
Trong số này
-Ơn lành:
*Cô Phạm Mỹ Hảo (Anaheim, CA)
*Ông bà Minh Cao-Tiên Trần (Santa Ana, CA)
-Xin khấn-Cảm tạ từ xa
-Ơn lành từ Ohio: bà Luyến Lê (Cincinnati, OH)
-Thăm Mission Palms Healthcare Center" Đem niềm vui và niềm tin Cha Diệp đến người già.
-Thông tin và Quảng cáo.

 
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 43G0M
page ID: 878