(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BÁO ƠN LÀNH SỐ ĐẶC BIỆT (49+50)
Download PDF
Trong số này:
-Thư của Lm. Đinh Ngọc Quế - Lm Linh hướng TBDF.
-Thư của Hội trưởng TBDF Phạm Thu Hương
-Các câu chuyện nhân chứng ơn lành từ Luân Đôn (Anh Quốc), Ohio và California (Hoa Kỳ)
-Xin khấn & cảm tạ gửi từ nơi xa.
-Thống kê năm 2016- Phương hướng năm 2017.
-Hai số phân, hai cuộc đời (Phương Quách)
-TBDF tặng người già áo ấm mùa Đông
-"Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy" (Phúc Phạm)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 35G1M