(0) item
Download Thư Thỉnh Nguyện

Để gửi chữ ký ủng hộ phong thánh, quý vị có thể điền trực tiếp vào thư thỉnh nguyện trên trang web, hoặc tải về mẫu thư dưới đây và gửi về địa chỉ:


TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION (TBDF)

14231 EUCLID ST., # E 103-105 GARDEN GROVE, CA 92843

(714) 537-8159 & (714)362-6608

Toll Free: 1-855-355-3437

Email: info@truongbuudiep.org

Web: www.truongbuudiep.org

 

- Mẫu Thư Thỉnh Nguyện : Tải Về (PDF File)

Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 80G0M