(0) item
CHÀO NĂM MỚI, MỪNG SINH NHẬT CHA DIỆP!
Tối 1 tháng 1, 2017, Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã tổ chức họp mặt mừng năm mới, mừng sinh nhật Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 120 (01/01/1987-10/10/2017) tại Văn phòng TBDF. Buổi họp mặt gói gọn cho các Thiện nguyện viên thường trực, bạn hữu và một số anh chị em yêu mến Cha Diệp muốn cùng tham dự.
Mọi người đọc kinh cầu nguyện.
Linh mục Đinh Ngọc Quế, Linh mục Linh hướng TBDF đã đến chúc phúc, ban phép lành cho mọi người. Không khí của buổi họp mặt rất đầm ấm, mọi người xúc động khi nghe những lời trải lòng tâm sự, lời tạ ơn và những lời xin ơn từ khách tham dự. Sau khi chia sẻ ơn lành của gia đình nhận được trong năm 2016, ông John Nguyễn, Ban Điều Hành TBDF dâng lên Cha Diệp lời cầu nguyện trong năm mới 2017. Ông nói:”Ý nguyện của Cha Quế là Cha Diệp được phong Thánh càng sớm càng tốt. Điều Cha mong ước cũng là điều chúng con hằng khấn nguyện. Cầu xin Chúa biến lời ước của chúng con sớm thành hiện thực, vì Cha Diệp được phong Thánh thì chắc chắn sẽ có nhiều người được ơn lành Cha ban cho. Xin Cha Diệp ban cho chúng con có thêm sức mạnh, động lực để đem Cha và tình yêu thương của Cha đến với mọi người, và để danh Cha ngày càng được tỏa sáng.”
Ông John Nguyễn chia sẻ ơn lành mà gia đình đã nhận được trong năm 2016.
Trước khi phúc phúc và ban phép lành cho mọi người, liên quan đến việc phong Thanh cho Cha Diệp, Cha Quế khẳng định:” Vatican đã nói việc phong Thánh cho Cha Diệp không có gì trở ngại, vì thế TBDF hãy cố gắng hết sức để góp phần làm tiến trình phong Thánh cho Cha Diệp diễn ra sớm nhất. Tôi tin Cha Diệp sẽ được phong Thánh trong năm 2017.”
Cha Đinh Ngọc Quế đang ban phép lành cho mọi người.

Cha Đinh Ngọc Quế và Ban Điều Hành TBDF cắt bánh sinh nhật Cha Diệp.


Sau tiệc sinh nhật, mọi người chơi đổi quà và chụp hình lưu niệm.
TBDF