(0) item
THÔNG BÁO 01-05-2017

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 1-2017

7 giờ tối thứ Năm, ngày 5 tháng Một, 2017 là Buổi cầu nguyện hàng tháng tại TBDF. Buổi cầu nguyện tháng Một sẽ mừng sinh nhật lần thứ 120 Cha Trương Bửu Diệp.
Trân trọng kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự.
Quý vị ở xa muốn xem trực tiếp và hiệp thông cầu nguyện chung, xin vào: www.truongbuudiep.org/LIVE hoặc Facebook/Diep Truong.


Cha Đinh Ngọc Quế, Lm Linh hướng TBDF và Ban Điều Hành TBDF cắt bánh sinh nhật vào đúng Sinh Nhật Cha Diệp: 01 tháng 01, 2017.

CHƯƠNG TRÌNH ƠN CHA DIỆP 183

Chương trình Ơn Cha Diệp tập 183 đã được phát trên Youtube, Google Plus, Twitter, và website truongbuudiep.org. Chường trình kỳ này sẽ có phần phát biểu của bà Holly Hương Phạm, Hội trưởng TBDF về 'Ước nguyện đầu năm', kế đến là câu chuyện ơn lành của cô Anna Hoàng, cư dân thành phố Garden Grove, CA, và các thông tin cần thiết khác.