Skip to main content
(0) item
Lịch Sử Bàn Thờ Tổ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

 Lịch Sử Bàn Thờ Tổ

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

-----*-----

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng, hiện ngụ tại Ấp Mỹ Lợi, Xă Mỹ An,, Chợ Mới, Tỉnh An Giang, là cháu ruột bên ngoại của Cha Diệp, gọi Cha Diệp là Ông Hai. Ông Tùng là người hiện đang giữ bàn thờ này do tổ tiên để lại từ tổ tiên Cha Trương Bửu Diệp. Bàn thờ này đă được sử dụng trong việc thờ kính tổ tiên Cha Diệp trong hơn một trăm năm tính đến nay.

Trong thời gian Khi Cha Diệp thụ phong Linh Mục, lễ mở tay của Ngài được làm tại ngay bàn thờ tổ này. Khi Cha Diệp về họ đạo Cồn Phước, Ngài thường xuyên về thăm gia đ́nh và sử dụng bàn thờ này.

Bàn thờ được gia đ́nh Cha dùng để thờ cúng tổ tiên và trưng bày tranh tượng Chúa, được truyền từ đời thân phụ của Cha Diệp là Ông Trương Văn Đặng đến Ông Tùng. Ông Tùng hiện nay là người cuối cùng hiện đang được thừa hưởng di sản quư báu này và được gọi là bàn thờ tổ tiên Cha Trương Bửu Diệp.

Tháng 4 năm 2012, nhân chuyến đi thăm Tắc Sậy và Cồn Phước của Cô Hội trưởng Trương Bửu Diệp Foundation, Ông Tùng có nhă ư gửi Bàn Thờ Tổ qua Hoa Kỳ và đặt tại nhà nguyện của Trương Bửu Diệp Foundation để trưng bày, với hy vọng loan truyền và phổ biến tấm gương sáng của Cha PX Trương Bửu Diệp đến tất cả mọi người, và làm vinh danh người mục tử nhân hiền của Chúa Ki-Tô.

Bàn Thờ Tổ Cha Diệp, bên cạnh giá trị là một kỷ vật gắn bó lâu dài với Cha, nó c̣n mang ư nghĩa của một tác phẩm mang tính văn hóa và lịch sử khi đă trải qua hơn một thế kỷ gắn bó với người dân miền tây Việt Nam.

 

      oOo