(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BAO ON LANH SO 53
Download PDF
Trong số này:
-Thông báo về chương trình Giỗ Cha Diệp lần thứ 71
-Ơn lành: Ông Vương Thái Lê (Việt Nam)
-Ơn lành: Cô Ngô Quỳnh Như (San Diego, California)
-Xin khấn-Cảm tạ (từ nơi xa)
-Ơn lành gửi qua email của bà Anna Maria VHT
-Ơn lành: anh chị Nguyễn Quốc Vũ  (Garden Grove, CA)
-"Cha đã chữa lành căn bệnh về tâm linh"
-Thông tin cần thiết.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G1M