(0) item
Mục Đích và Tôn Chỉ Trương Bửu Diệp Foundation

 Mục Đích và Tôn Chỉ

Trương Bửu Diệp Foundation

***

 

Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), hoạt động vô vị lợi (Non-Profit), có trụ sở tại Orange County, California. Mục tiêu duy nhất của Hội là vinh danh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Để thực hiện mục tiêu này, hiện nay chúng tôi đang tiến hành vận động cho tiến trình tuyên thánh Cha Trương Bửu Diệp với hai chương tŕnh:

·        Góp chữ kư Thỉnh nguyện thư xin Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp.

·        Thu thập các chứng tích, chứng cứ về ơn lành của Cha Trương Bửu Diệp.

Văn pḥng và nhà nguyện của Hội có trưng bày các thánh tích của Cha Diệp sẽ là nơi không chỉ để kư thỉnh nguyện thư và chia sẻ ơn lành, mà c̣n là địa điểm để mọi người khấn nguyện và cảm tạ những ơn lành Chúa đă ban qua lời cầu bầu của Ngài.

Tôn chỉ của Hội là không chủ trương quyên góp tài chánh từ cộng đồng. Thay vào đó, chúng tôi đón nhận sự tài trợ từ các doanh nghiệp, và đặc biệt là sự đóng góp thiện nguyện bằng công sức của tất cả mọi người để danh Cha Trương Bửu Diệp lan rộng trên toàn thế giới, không phân biệt tôn giáo và lănh thổ.

 

oOo

Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M