(0) item
THĂM NURSING HOME THÁNG 4-2017

Từ 2 đến 4 giờ chiều ngày 15 tháng Tư, 2017
Tại Convalescent Hospital: 12882 Shakelford Ln. Garden Grove, CA 92841.
Mời quý khách có thời gian tham dự, vui lòng báo trước cho Văn phòng TBDF.
Khi đi, chỉ cần đem theo nụ cười và trái tim nhân hậu đến với người già.


Các anh chị em thiện nguyện TBDF trong một buổi đi thăm người già. Hình: TBDF.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 78G0M