(0) item
Nguyễn Thị Chung - Garden Grove, CA.
"CÁC CON TÔI TIN CHÚNG ĐƯỢC ƠN CHA"
Lần trước tôi cầu xin Cha cho con trai tôi được học ở Philadelphia. Nhưng năm đó cháu không được nhận. Tuy vậy, tôi vẫn tin là mình nhờ Cha cầu xin với Chúa, thì Chúa luôn ban cho mình điều tốt hơn. Năm nay tôi lại cầu xin, và con tôi đã được nhận. Tháng Tám này cháu nhập học rồi. Tôi luôn nói với con trai, đừng bao giờ cậy sức mình, mà phải luôn cầu nguyện. Tôi có giới thiệu Cha với các con, và nói cho cháu hiểu. Các cháu thừa nhận mình may mắn được Cha nhậm lời. Còn tôi rất tin là chính Cha đã giúp cho con tôi được toại nguyện. Ngoài ra, trong cuộc sống đôi lúc gặp khó khăn, tôi đều cầu xin với Cha. Những lần để thất lạc giấy tờ, tìm hoài không thấy, vậy mà chỉ gọi tên Cha và nhờ Cha chỉ cho, thế là thấy ngay thôi. Giống như Cha luôn ở bên cạnh tôi vậy. Tôi được biết đến Cha Diệp khoảng 10 năm về trước, khi mẹ tôi ở bên Pháp về Việt Nam, và tôi cũng về để thăm mẹ, rồi cả nhà tôi đưa mẹ đi mộ Cha Diệp ở Cà Mau. Chị tôi ở bên Pháp cũng được nhiều ơn Cha lắm, lần nào về Việt Nam chị tôi về Việt Nam cũng xuống Tắc Sậy tạ ơn Cha. Có điều chị tôi chưa biết về văn phòng Cha Diệp bên Mỹ.
Chúng ta ít ai thấy cái sai của mình, nên cứ xin mà không được thì nản lòng. Với kinh nghiệm của tôi, nếu ai cầu xin mà chưa được thì hãy kiên nhẫn bởi bởi Chúa luôn cho mình điều tốt hơn. Cha Diệp sống đẹp lòng Chúa nên nhờ Cha thay nguyện giúp, bởi Cha gần Chúa hơn.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 18G0M