(0) item
Báo ƠN LÀNH Online
Do việc gửi báo qua bưu điện hay bị thất lạc, nên kể từ đầu năm 2022, TBDF chỉ gửi báo qua email. Để nhận báo, xin gửi địa chỉ email của quư vị về info@truongbuudiep.org
<<[<< Prev]Page:1 2 3 4 5  6 
Bản tin số 3
Jan 29, 2015
1.    Về Thánh Lễ giỗ Cha Diệp
2.    Giỗ Cha Diệp tại VP. TBDF
3.    Đố vui có thưởng.
4.    Xin khấn – Cảm tạ
5.    Sức mạnh của niềm tin
6.    Cảm tưởng khách thăm Cha
7.    Chia sẻ: Vị tha
8.    Thơ: Bến Bình an
9.    Dịch vụ tư vấn miễn phí
- Thông tin
Xem Bản Tin (PDF)
Bản Tin số 2: January 2015
Jan 21, 2015
1.Thư ngỏ của Hội trưởng
2.Ngày đặc biệt ‘Ba trong Một’
3.Thống kê Xin Khấn & Cảm Tạ
4.Xin khấn và cảm tạ
5.Ý kiến khách đến thăm Cha
6.Dịch vụ tư vấn miễn phí
7.Ơn lành Cha Diệp
8.TNV TBDF: Cô Phương Trâm
9.Bài hát Buổi Cầu Nguyện
10.Lịch trình Giỗ Cha 2015
Xem Bản Tin (PDF)
Bản Tin số 1: January 2015
Jan 11, 2015
1.Thư ngỏ
2.Tin Vui Phong Thánh
3.Câu chuyện ơn lành
4.Thống kê nhân chứng ơn lành và khách thăm viếng
5.Xin khấn và cảm tạ
6.Tin tức & Thông Báo
7.Chia sẻ “Cho và Nhận”
8.Thơ “Hoa Đức tin”
9.Hướng dẫn - Thông tin cần biết
Xem Bản Tin (PDF)