(0) item
TBDF SUMMER CAMP
VỀ VIỆC DỜI TRẠI HÈ
Do không đủ số người trẻ ghi danh nên trại hè cho giới trẻ TBDF SUMMER CAMP vào ngày 1 và 2 tháng Bảy, 2017, được dời lại vào thời gian khác. Các em đã ghi danh xin liên lạc với Ban Tiếp Tân để nhận lại phí ghi danh và được miễn phí cho trại sắp tới. Ban Tổ chức trại sẽ thông báo đến từng người (đã ghi danh) cho kỳ trại sau.
Trân trọng TBDF
Copyright 2018 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G1M