(0) item
Cảm Tạ - Gratitudes

Để mọi người hiệp chung lời cầu nguyện, những lời khấn/cảm tạ ghi trong sổ này sẽ được đọc và phát trên làn sóng Radio và Truyền Hình của Trương Bửu Diệp Foundation

Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 11 đến 20 (trong 20611 story)
Hiển thị
<<[<< Prev]Page:1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
2024-02-25 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời đất con kiểm kê tốt. Amen
2024-02-25 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-02-24 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-02-24 - Nhi Nguyen
Con là Maria Nguyễn Ngọc Nhi. Nay con xin cảm tạ và biết ơn Cha đă nhậm lời chuyển lời đến Đức Chúa Cha đă soi sáng, che chở và giúp con vượt qua buổi thi quốc tịch nhẹ nhàng và thành công. Con xin cảm tạ Cha. Amen
2024-02-24 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-02-24 - con Anna xin cảm tạ Cha Diệp...
Cha ơi, con vô cùng biết ơn Cha đă quá thương mà nhận lời con xin, giờ công ăn việc làm con đă được như ư nguyện cầu. Con kính nhờ Cha dâng lên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse đă giúp con có được công việc như hiện giờ, rất phù hợp với con như lời con khấn nguyện. Amen.
2024-02-24 - huu tam pham
con cam on cha truing buu diep da chua lanh cho một buổi chi o việt nam bi binh va da xuất viên sức khoe tốt ơn dinh con mong cha ban Phước lanh va giúp người chi nay Duoc binh phuc con cam on cha amen
2024-02-23 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời Đất con được kiểm kê tốt đẹp. Amen
2024-02-23 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời Đất con kiểm kê tốt đẹp. Amen
2024-02-23 - huu tam pham
con kinh cha truong buu diep hom truc con co cau nguyen gisp nguoi chi o viet nam binh vo binh vien hom nay da xuat vien con rat cam on cha chap nhan su cua Nguyễn cua con con luôn giữ mai trong long va cau cha chua lanh hoan toan cho người chi nay Duoc binh phuc de con phai di lam lo cho cuộc song con ngan lan van nhan cam ơn cha amen
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 11 đến 20 (trong 20611 story)
Hiển thị
<<[<< Prev]Page:1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>]