(0) item
Cảm Tạ - Gratitudes

Để mọi người hiệp chung lời cầu nguyện, những lời khấn/cảm tạ ghi trong sổ này sẽ được đọc và phát trên làn sóng Radio và Truyền Hình của Trương Bửu Diệp Foundation

Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 21 đến 30 (trong 20611 story)
Hiển thị
<<[<< Prev]Page:1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
2024-02-22 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Đất con được kiêm kê tốt đẹp Con của và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-02-22 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Đất con nay kiểm kê tốt đẹp Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời
2024-02-21 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-02-21 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-02-21 - Nga Bui
Lạy Cha con xin tạ ơn Cha,nhờ lời chuyển cầu của Cha chiều nay con được nhẹ ḷng, amen
2024-02-21 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-02-20 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-02-20 - Con Maria
Cha ơi, con cảm ơn Cha đă giúp cho chồng con lấy được tiền nợ của khách hàng, con cảm ơn Cha đă nhận lời con cầu xin, con cảm ơn Cha!
2024-02-20 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Xin con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-02-19 - Nga Bui
Lạy Cha con xin tạ ơn Cha đă nhận lời con khấn nguyện, amen
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 21 đến 30 (trong 20611 story)
Hiển thị
<<[<< Prev]Page:1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>]