(0) item
Cảm Tạ - Gratitudes

Để mọi người hiệp chung lời cầu nguyện, những lời khấn/cảm tạ ghi trong sổ này sẽ được đọc và phát trên làn sóng Radio và Truyền Hình của Trương Bửu Diệp Foundation

Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 61 đến 70 (trong 20611 story)
Hiển thị
<<[<< Prev]Page:1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
2024-02-01 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi, các cháu con và con của ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-01-31 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-01-30 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-01-30 - Con Annie Ngo xin cảm tạ Cha
Thưa Cha, Con xin cảm ơn Cha đă luôn cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ. Cảm tạ Cha đă giúp cho con hết bệnh đờm ra máu. Cảm ơn Cha đă giúp con có đức tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Con cảm ơn Cha đă giúp bà nội của bạn con khỏe hẳn. Cảm ơn Cha v́ tất cả những điều Cha làm cho con, con không biết kể bao nhiêu cho hết v́ thật sự chẳng bao giờ hết. Con biết ơn v́ tất cả những ǵ con được nhận. Cảm ơn Cha đă yêu thương chúng con dù con biết Cha không có lư do ǵ để phải giúp chúng con nhưng Cha vẫn làm v́ t́nh yêu như Mẹ và Chúa đă làm cho chúng con. Xin cho mọi người được b́nh an và luôn tin vào Chúa, Đức Mẹ và Cha. Amen
2024-01-30 - Nga Bui
Lạy Cha con xin cảm tạ Cha v́ nhờ lời chuyển cầu của Cha con đă được khỏe lại, amen
2024-01-28 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lơi, các cháu con ngoan ngoăn, học giỏi con của con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-01-28 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-01-28 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-01-27 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-01-27 - Con Maria
Cha ơi, con cảm ơn Cha đă giúp cho công việc hôm qua của chồng con được thuận lợi, con cảm ơn!
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 61 đến 70 (trong 20611 story)
Hiển thị
<<[<< Prev]Page:1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 ... >>[Next >>]