(0) item
Cảm Tạ - Gratitudes

Để mọi người hiệp chung lời cầu nguyện, những lời khấn/cảm tạ ghi trong sổ này sẽ được đọc và phát trên làn sóng Radio và Truyền Hình của Trương Bửu Diệp Foundation

Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 71 đến 80 (trong 20611 story)
Hiển thị
<<[<< Prev]Page:1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 ... >>[Next >>] 
2024-01-26 - Con Annie Ngo xin cảm tạ,
Thưa Cha, Con cảm ơn Cha đă cầu bầu cùng Chúa và luôn ở bên cạnh con giúp đỡ cho con. Con xin cảm ơn Cha đă giúp cho miền Bắc ở Việt Nam được giảm đông đá, giúp ba con yêu thương và mềm mỏng hơn, cảm ơn Cha v́ tất cả. Con cảm ơn Chúa đă cho con gặp được Cha Diệp trong lúc cuộc đời con đầy trắc trở, cảm ơn Chúa đă thương con như vậy. Con biết ơn Chúa 3 Ngôi, Đức Mẹ, Các Thánh và Cha Diệp. Amen
2024-01-25 - Hau Truong
lạy cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi con của con và cháu con ngoan ngoăn. Amen
2024-01-25 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi, con và cháu con ngoan ngoăn. Amen
2024-01-24 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-01-24 - Nga Bui
Lạy Cha con xin tạ ơn Cha đă luôn nhận lời con khan nguyen trong những ngày qua, amen
2024-01-24 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi con của con và cháu con ngoan ngoăn. Amen
2024-01-22 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi con của con và cháu con ngoan ngoăn, vâng lời. Amen
2024-01-22 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con con và người thân con con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lọi con của con và cháu con ngoan ngoăn, học giỏi. Amen
2024-01-21 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi Con của con và cháu con ngoan ngoăn. Amen
2024-01-14 - Hau Truong
Lạy Cha con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng con Con và người thân con khỏe mạnh, b́nh an, công việc thuận lợi, các cháu con ngoan ngoăn Con của con ngoan ngoăn. Amen
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 71 đến 80 (trong 20611 story)
Hiển thị
<<[<< Prev]Page:1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 ... >>[Next >>]