(0) item
Phiếu yêu cầu gửi tài liệu TBDF
Lưu ý: hiện tại chúng tôi không thể gửi các tài liệu về Việt nam qua bưu điện. Xin quý ông bà vào trang download để nhận tài liệu
Họ Tên:
Số thẻ TBDF:
Email Address:
Group: (#)
Điện thoại:
Giới Tính: Nữ
Cư Ngụ: ,

Tôi muốn nhận các tài liệu về Cha Trương Bửu Diệp, gồm có:

Hình Cha có Kinh Xin Ơn ở mặt sau:

Hình size lớn (8.5 x 11). Số lượng: tấm.

Hình size trung (5 x 7). Số lượng: tấm.

Hình size nhỏ (bỏ túi) (2 x 3). Số lượng: tấm.

Hình Cha và Lòng Chúa Thương Xót. Số lượng: tấm.

Hình Cha và ĐứcMẹ. Số lượng: tấm.

Sách “100 Ơn Cha Diệp” (Booklet):

Tập 1. Số lượng: cuốn.

Tập 2. Số lượng: cuốn.

Tập 3. Số lượng: cuốn.

Tập 4. Số lượng: cuốn.

CD nhạc Cha Diệp:

Con Tìm Đến Cha. Số lượng: đĩa.

Hòa Khúc Tạ Ơn. Số lượng: đĩa.

Chết Vì Giê-su. Số lượng: đĩa.

DVD Giỗ Cha Diệp

Lần thứ 69. Số lượng: đĩa.

Lần thứ 70. Số lượng: đĩa.

Lần thứ 71. Số lượng: đĩa.

Bản Tin ƠnLành:

Số báo (từ 1 đến 55)

Số mới nhất

Tôi muốn: (xin quư khách chọn nút thích hợp)

Hội gửi về địa chỉ nhà tôi tại:, 0

Nhận tại văn phòng TBDF

Nhận qua Email 

Ngày yêu cầu: 2018-01-18

Copyright 2018 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G0M