(0) item
Nước Thánh Lộc Cha
Họ Tên:
Số thẻ TBDF:
Email Address:
Group: (#)
Điện thoại:
Giới Tính: Nữ
Cư Ngụ: ,
Do văn pḥng tạm thời đóng cửa do dịch cúm, nên các nhân viên thiện nguyện không đến làm việc được. V́ thế việc gửi nước, h́nh ảnh Cha… xin tạm ngưng đến khi vp mở cửa trở lại. Kính mong quư khách thông cảm.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 16G0M