(0) item
Nước Thánh Lộc Cha
Họ Tên:
Số thẻ TBDF:
Email Address:
Group: (#)
Điện thoại:
Giới Tính: Nữ
Cư Ngụ: ,

Tôi muốn nhận NƯỚC THÁNH LỘC Cha Trương Bửu Diệp. Số lượng:

Tôi muốn: (xin quư khách chọn nút thích hợp)

Hội gửi về địa chỉ nhà tôi tại, 0

Nhận tại văn phòng TBDF

Lưu ý:

  • Nước Lộc Cha chỉ gửi cho những bệnh nhân, người đang gặp sự ngặt nghèo.
  • Mỗi người được yêu cầu gửi không quá 2 chai/ tháng.
  • Xin Quư Khách lưu ư: hiện tại chúng tôi chỉ có thể gửi nước thánh lộc cha đến các nước tại Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc mà thôi.

Ngày Yêu Cầu: 2020-01-23

Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G0M
page ID: 935