(0) item
Tại sao cần làm thẻ TBDF?

THẺ THĂM VIẾNG TBDF - TBDF SIGN-IN CARD

Mục đích sử dụng: 

Để thay thế cho việc ghi danh (sign in) khi vào thăm viếng Cha tại TBDF.

Thuận Lợi khi sử dụng (*)

​A. Thăm viếng và cầu nguyện tại TBDF (không cần sign-in)

B. Ưu tiên tham gia và sử dụng miễn phí các chương trình phục vụ cộng đồng của TBDF:
 • Nghĩa Tử Nghĩa Tận.
 • Tĩnh tâm.
 • TT Sinh Hoạt Cao Niên.
 • Làng hưu dưỡng VN.
 • Tài liệu, sách, báo Ơn Lành.
 • Hình Cha các loại, CD, DVD Ơn Cha Diệp.
 • Tham vấn về luật pháp, bảo hiểm, công chứng, dịch thuật…
​C. Ưu tiên tham dự các hoạt động của TBDF (buổi cầu nguyện, lễ giỗ, tiệc mừng, văn nghệ, động thổ, khánh thành, khai trương…)

Điều kiện sử dụng:

 • Trên 16 tuổi.
 • Điền phiếu ghi danh nhận thẻ (Sign-in Application Card)
 • Thẻ có hình Cha, xin sử dụng với lòng kính trọng.
 • Không đưa thẻ cho người khác sử dụng.
 • Khi thay đổi địa chỉ, phone, email hoặc mất thẻ, vui lòng báo ngay cho Hội.
 (*) Hoàn toàn miễn phí khi làm thẻ


 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G1M