(0) item
Buổi Cầu Nguyện đầu tháng
Mời Quý vị đón xem truyền hình trực tiếp (Live) buổi cầu nguyện vào Thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng, từ 7 giờ đến 9 giờ tối (giờ California)
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M
page ID: 998