Skip to main content
(0) item
Buổi Cầu Nguyện đầu tháng
Mời Quý vị đón xem truyền hình trực tiếp (Live) buổi cầu nguyện vào Thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng, từ 7 giờ đến 9 giờ tối (giờ California)