(0) item
Buổi Cầu Nguyện đầu tháng
Mời Quý vị đón xem truyền hình trực tiếp (Live) buổi cầu nguyện vào Thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng, từ 7 giờ đến 9 giờ tối (giờ California)