Skip to main content
(0) item
Gởi lời cảm tạ
Quý vị có thể gửi lời cảm tạ theo các cách sau:
  1. Gửi lời cảm tạ qua điện thoai. Xin gọi số (714) 702-5129 và để lại lời khấn bằng voice
  2. Gửi lời cảm tạ qua SMS (texting). Xin gửi text message đến (714) 702-5129
  3. Gửi lời cảm tạ vào mẫu dưới đây:
Họ Tên:
Số thẻ TBDF:
Email Address:
Group: (#)
Điện thoại:
Giới Tính: Nữ
Cư Ngụ: ,

Tên Người Cảm Tạ:

Lời Cảm Tạ:

CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP
Xem rơ hơn