(0) item
Cảm Tạ - Gratitudes

Để mọi người hiệp chung lời cầu nguyện, những lời khấn/cảm tạ ghi trong sổ này sẽ được đọc và phát trên làn sóng Radio và Truyền Hình của Trương Bửu Diệp Foundation

Gửi Lời Khấn Gửi Cảm Tạ
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 18740 story)
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
2021-10-20 - Danh Nguyễn
Lạy Chúa/ Lạy Cha/ Nguyện Xin Thiên Chúa Sớm Phong Ban Cho Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành Được Nên Thánh/ Với Niềm Hy Vọng Sớm Thấy Cha Được Vinh Hiển Trong Hàng Ngũ Các Thánh Trên Thiên Quốc/ Cha Ơi/ con xin Cảm Tạ Ơn Cha v́ những Ơn Lành Cha đă cầu bầu cùng Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho gia đ́nh con/ Con Xin Cảm Tạ Ơn Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành/.Amen. 🙏🙏🙏✝️✝️✝️.
2021-10-19 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con, con của con ngoan ngoăn và ba má con khỏe mạnh, b́nh an, công việc con tốt, lương con cao, con bớt bệnh, vợ chồng con xây nhà xong tốt, vợ chồng con chích vắc xin tốt. Amen
2021-10-19 - Nga Bui
Lạy Cha con xin cảm tạ Cha đă ban ơn cho con hoàn thành tốt công việc của ngày hôm nay và cho con đc b́nh an,amen
2021-10-19 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con, con của con ngoan ngoăn và ba má con khỏe mạnh, b́nh an, công việc con tốt, lương con cao, con bớt bệnh, vợ chồng con xây nhà xong tốt, vợ chồng con chích vắc xin tốt. Amen
2021-10-19 - Therese Thi Le Tho ODomhnaill
Lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, Con xin chân thành cảm tạ ơn Cha đă phù hộ và cầu bầu giúp cho Má con kết quả CT Scan đă không có bệnh ǵ nghiêm trọng hiểm nghèo.
2021-10-19 - Danh Nguyễn
Lạy Chúa/ Lạy Cha/ Nguyện Xin Thiên Chúa Sớm Phong Ban Cho Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành Được Nên Thánh/ Với Niềm Hy Vọng Sớm Thấy Cha Được Vinh Hiển Trong Hàng Ngũ Các Thánh Trên Thiên Quốc/ Cha Ơi/ con xin Cảm Tạ Ơn Cha v́ những Ơn Lành Cha đă cầu bầu cùng Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho gia đ́nh con/ Con Xin Cảm Tạ Ơn Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành/. Amen. 🙏🙏🙏✝️✝️✝️.
2021-10-18 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con, con của con ngoan ngoăn và ba má con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc con tốt, lương con cao, con bớt bệnh, vợ chồng con xây nhà xong tốt, vợ chồng con chích vắc xin tốt. Amen
2021-10-18 - Con Anna xin cảm tạ Cha…
Con vô cùng biết ơn Cha đă thương ban cho con nhiều ơn lành trong cuộc sống của con. Mọi việc đều được b́nh an như ư.
2021-10-18 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con, con của con ngoan ngoăn và ba má con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc con tốt, lương con cao, con bớt bệnh, vợ chồng con xây nhà xong tốt, vợ chồng con chích vắc xin tốt. Amen
2021-10-18 - Nga Bui
Lay Cha con xin cam ta Cha da giup con hoan thanh tot cv ,amen
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 18740 story)
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
Copyright 2021 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G0M
page ID: