(0) item
Cảm Tạ - Gratitudes

Để mọi người hiệp chung lời cầu nguyện, những lời khấn/cảm tạ ghi trong sổ này sẽ được đọc và phát trên làn sóng Radio và Truyền Hình của Trương Bửu Diệp Foundation

Gửi Lời Khấn Gửi Cảm Tạ
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 19739 story)
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
2022-06-29 - Martha
Thưa Cha, việc con lo lắng vài hôm trước đă xong xuôi. Hiện tại vẫn mong Cha phù hộ, đồng hành cùng con trong công việc, có thể hoàn thành như ư nguyện đến cuối cùng. Con xin tạ ơn Cha.
2022-06-29 - Nga Bui
Lay Cha con xin cảm tạ đă Cha cầu bầu với Chúa, Mẹ Maria, thánh cả Giuse ban ơn giúp con hoàn thành tốt công việc của 2ngay vừa qua, amen
2022-06-29 - Danh Nguyễn
Lạy Chúa/ Lạy Cha/ Nguyện Xin Thiên Chúa Sớm Phong Ban Cho Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành Được Nên Thánh/ Với Niềm Hy Vọng Sớm Thấy Cha Được Vinh Hiển Trong Hàng Ngũ Các Thánh Trên Thiên Quốc/ Cha Ơi/ con xin Cảm Tạ Ơn Cha v́ những Ơn Lành Cha đă cầu bầu cùng Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho gia đ́nh con/ Con Xin Cảm Tạ Ơn Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành/. Amen. 🙏❤️🙏.
2022-06-29 - Vân Đỗ Thị Vân
Cha ơi, mấy hôm nay con thấy người khỏe hơn nhiểu, con cảm ơn Cha v́ đă chữa lành bệnh cho con, con cảm ơn Cha rất nhiều, xin Cha cho con nhanh hết bệnh, con cảm ơn Cha!
2022-06-28 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con, con của con ngoan ngoăn và ba má con khỏe manh, b́nh an, công việc con tốt, lương con cao, con bớt bệnh, vợ chồng con xây nhà xong tốt, con của con đi học ngoan. Amen
2022-06-28 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con, con của con ngoan ngoăn và ba má con khỏe mạnh, b́nh an, công việc con tốt, lương con cao, con bớt bệnh, vợ chồng con xây nhà xong tốt, con của con đi học ngoan. Amen
2022-06-28 - Danh Nguyễn
Lạy Chúa/ Lạy Cha/ Nguyện Xin Thiên Chúa Sớm Phong Ban Cho Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành Được Nên Thánh/ Với Niềm Hy Vọng Sớm Thấy Cha Được Vinh Hiển Trong Hàng Ngũ Các Thánh Trên Thiên Quốc/ Cha Ơi/ con xin Cảm Tạ Ơn Cha v́ những Ơn Lành Cha đă cầu bầu cùng Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho gia đ́nh con/ Con Xin Cảm Tạ Ơn Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành/. Amen. 🙏❤️🙏.
2022-06-27 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con, con của con ngoan ngoăn và ba má con khoẻ mạnh, b́nh an, công việc con tốt, lương con cao, con bớt bệnh, vợ chồng con xây nhà xong tốt, con của con đi học ngoan. Amen
2022-06-27 - Tuan Tran
Con xin cảm ơn Cha Diệp đă nhậm lời con xin khấn. Con của con đă khỏi sốt và vui vẻ trở lại. Con xin cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp rất nhiều
2022-06-27 - Danh Nguyễn
Lạy Chúa/ Lạy Cha/ Nguyện Xin Thiên Chúa Sớm Phong Ban Cho Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành Được Nên Thánh/ Với Niềm Hy Vọng Sớm Thấy Cha Được Vinh Hiển Trong Hàng Ngũ Các Thánh Trên Thiên Quốc/ Cha Ơi/ con xin Cảm Tạ Ơn Cha v́ những Ơn Lành Cha đă cầu bầu cùng Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho gia đ́nh con/ Con Xin Cảm Tạ Ơn Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp Nhơn Lành/. Amen. 🙏❤️🙏.
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 19739 story)
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G0M
page ID: