(0) item
Cảm Tạ - Gratitudes

Để mọi người hiệp chung lời cầu nguyện, những lời khấn/cảm tạ ghi trong sổ này sẽ được đọc và phát trên làn sóng Radio và Truyền Hình của Trương Bửu Diệp Foundation

Gửi Lời Khấn Gửi Cảm Tạ
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 14894 story)
Hiển thị
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
2019-01-16 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con cảm tạ ơn Cha ban ba con khỏe mạnh hơn. Amen
2019-01-16 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2019-01-15 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2019-01-15 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2019-01-14 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên CHúa cùng con. Amen
2019-01-14 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2019-01-14 - Thanh Truc Tran
Lạy Chúa, lạy Cha. Con là người ngoại Đạo nhưng con có Đức tin. Con cảm tạ Cha đă cầu bầu lời xin của con cùng Chúa. Amen.
2019-01-14 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2019-01-13 - DUNG NGUYEN THI THU
Thua Cha, con cam on Cha da ban nhieu on lanh cho con va gia dinh. Con xin Cha van tiep tuc chua lanh cho doi chan ma con som binh phuc Cha nhe. Con ta on Cha.
2019-01-13 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con cảm tạ ơn Cha ban cháu con thi xong. Amen
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 14894 story)
Hiển thị
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G0M