(0) item
Cảm Tạ - Gratitudes

Để mọi người hiệp chung lời cầu nguyện, những lời khấn/cảm tạ ghi trong sổ này sẽ được đọc và phát trên làn sóng Radio và Truyền Hình của Trương Bửu Diệp Foundation

Gửi Lời Khấn Gửi Cảm Tạ
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 14004 story)
Hiển thị
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
2018-04-25 - 1 nguoi thanh tam xin Cam Ta Cha Diep
Lay Cha Phanxico Truong Buu Diep, con xin Cam Ta vi Cha da giup con duoc RCOC chap thuan nhung giay to chung minh ve khuyet tat cua con da nop & du dieu kien de move forward. Cam on Cha da giup cho may laptop cua con connected Internet tro lai binh thuong. Con cung xin Cam Ta vi Cha da linh thieng & giup cho ket qua sieu am Gan cua Me con duoc tot dep. Cha oi, bat cu luc nao con can su giup do cua Cha & goi Cha thi Cha deu den ben con. Nay con xin Cam Ta & ghi nho on Cha suot doi. Amen!
2018-04-25 - Hau Truong
lạy Cha con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2018-04-25 - Huyền H
Con cám ơn Cha đă ban ơn lành cho chuyến đi thi của con trai con thật là thành công, nhưng từ ngày cháu về đến nay cháu bị buồn lắm Cha ơi. Xin Cha xót thương tiếp tục giúp chúng con ạ. Con luôn tin tưuởng ở Cha. Amen!
2018-04-25 - 1 nguoi thanh tam xin Cam Ta Cha Diep
Lay Cha Phanxico Truong Buu Diep, con xin Cam Ta vi Cha da linh thieng & giup cho ket qua sieu am Gan cua Me con duoc tot dep. Con xin ghi nho on Cha suot doi. Amen!
2018-04-24 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2018-04-24 - 1 nguoi thanh tam xin Cam Ta Cha Diep
Lay Cha Phanxico Truong Buu Diep, con xin Cam Ta vi Cha da giup con duoc RCOC chap thuan nhung giay to chung minh ve khuyet tat cua con da nop & du dieu kien de move forward. Cam on Cha da giup cho may laptop cua con connected Internet tro lai binh thuong. Cha oi, bat cu luc nao con can su giup do cua Cha & goi Cha thi Cha deu den ben con. Nay con xin Cam Ta Cha. Amen!
2018-04-24 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2018-04-24 - Han Nguyen
Con xin cam ta Cha. Amen.
2018-04-23 - Luan Duong thi hong
Con xin cam ta cha hom nay da nhan loi con cau xin ma cjo con tim lai dc vi.con xin va luon luon caunnguyen cho cha som ngay duoc phong thanh
2018-04-23 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 14004 story)
Hiển thị
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
Copyright 2018 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G0M