(0) item
Cảm Tạ - Gratitudes

Để mọi người hiệp chung lời cầu nguyện, những lời khấn/cảm tạ ghi trong sổ này sẽ được đọc và phát trên làn sóng Radio và Truyền Hình của Trương Bửu Diệp Foundation

Gửi Lời Khấn Gửi Cảm Tạ
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 14797 story)
Hiển thị
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
2018-12-15 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2018-12-15 - Matha Nguyễn thị thanh Giang - Sài g̣n
Con xin cản tạ Cha Phanxico Truo7g Bửu Diệp , đă thương và cầu nguyện cho con . Xin Cha hăy tiếp túc cầu nguyện xin chúa phù hộ cho gia đ́nh chúng con Cha nhé .
2018-12-15 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2018-12-14 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2018-12-14 - ANNA DUNG NGUYEN
Thưa Cha, con cám ơn Cha đă thương giúp con nhiểu việc, trong đó con cảm nhận là Trí Cường đă được ơn Cha nhiều nhất. con vẫn tha thiết cầu xin cho sức khỏe má con được hoàn toàn b́nh phục để con có thể thực hiện ước ao của con là Tết này sẽ đưa má con về Mộ Cha ở Tắc Sậy tạ ơn. Con mỗi ngày mỗi khấn xin Cha dâng lên Chúa những lời cầu xin của con Cha nhé. Con cảm tạ Cha thật nhiều.
2018-12-13 - Hau Truong
lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2018-12-13 - Hau Truong
lạy cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2018-12-13 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
2018-12-12 - Jeannie Thai
Con xin cảm tạ Cha Diệp đă cầu nguyện cùng Chúa và Đức mẹ Maria ban phước lành cho con của con. Amen
2018-12-12 - Hau Truong
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha Diệp cầu nguyện Thiên Chúa cùng con. Amen
Sắp xếp theo:
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong 14797 story)
Hiển thị
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>[Next >>] 
Copyright 2018 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G1M