Skip to main content
(0) item
Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này điều chỉnh cách thức mà Trương Bửu Diệp Foundation thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi một "thành viên") của trang web truongbuudiep.org ("Trang web"). Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Trương Bửu Diệp Foundation.

Thông tin nhận dạng cá nhân

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng trong nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi người dùng ghé thăm trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đặt hàng, đáp ứng với một cuộc khảo sát, điền vào một mẫu, và có liên quan đến các hoạt động khác, dịch vụ, tính năng và nguồn lực chúng tôi làm cho có sẵn trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu, phù hợp, tên, địa chỉ email, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng. Người dùng có thể, tuy nhiên, hãy truy cập trang web của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Người sử dụng luôn có thể từ chối cung cấp những thông tin nhận dạng, ngoại trừ việc nó có thể ngăn cản họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến trang web nhất định.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về người sử dụng bất cứ khi nào chúng tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về người sử dụng phương tiện kết nối vào trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie của trình duyệt web

  Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao kinh nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người sử dụng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích ghi chép và đôi khi theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể chọn để thiết lập trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi cookie đang được gửi đi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin thu thập

  Trương Bửu Diệp Foundation có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người dùng cho các mục đích sau:
• Để cải thiện dịch vụ khách hàng
  Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ hiệu quả hơn.
• Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong tổng hợp để hiểu làm thế nào người dùng của chúng tôi là một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
• Để cải thiện trang web của chúng tôi
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin phản hồi mà bạn cung cấp để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
• Để xử lý thanh toán
  Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cung cấp cho người sử dụng về bản thân khi đặt chỉ để cung cấp dịch vụ theo đơn đặt hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bên ngoài trừ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.
• Để chia sẻ thông tin với các bên thứ ba
  Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc bán thông tin với bên thứ ba để tiếp thị hoặc các mục đích khác.
• Để chạy một quảng cáo, cuộc thi, khảo sát, tính năng trang web khác
  Để gửi người sử dụng thông tin mà họ đồng ý nhận về các chủ đề, chúng tôi nghĩ rằng sẽ quan tâm đến họ.
• Để gửi email định kỳ
  Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin tài khoản và cập nhật liên quan đến thứ tự của chúng. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời thắc mắc, câu hỏi, và / hoặc các yêu cầu khác của họ. Nếu người dùng quyết định lựa chọn trong danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm công ty tin tức, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ thông tin liên quan, vv Nếu bất cứ lúc nào người dùng muốn huỷ đăng ký nhận thư điện tử trong tương lai, chúng tôi bao gồm chi tiết hướng dẫn hủy bỏ đăng ký ở cuối mỗi email hoặc tài khoản có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.
Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

  Chúng tôi áp dụng thu thập dữ liệu thích hợp, lưu trữ, xử lý và các biện pháp an ninh để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc huỷ thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi của bạn.

  Nhạy cảm và tin trao đổi dữ liệu giữa các trang web và người sử dụng của nó xảy ra trên một kênh truyền thông SSL bảo đảm và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký kỹ thuật số. Trang web của chúng tôi cũng là phù hợp với các tiêu chuẩn PCI dễ bị tổn thương để tạo ra như một môi trường an toàn nhất có thể cho người dùng.

Các trang web của bên thứ ba

  Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của chúng tôi đối tác, nhà cung cấp, các nhà quảng cáo, nhà tài trợ, cấp phép và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về thực tiễn sử dụng bởi các trang web kết nối đến hoặc từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ, bao gồm cả nội dung và liên kết của họ, có thể là liên tục thay đổi. Những trang web và các dịch vụ có thể có chính sách bảo mật riêng của họ và chính sách dịch vụ khách hàng. Duyệt web và tương tác trên bất kỳ trang web khác, kể cả các trang web trong đó có một liên kết đến trang web của chúng tôi, là tùy thuộc vào các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

Quảng cáo

  Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được chuyển giao cho người sử dụng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể thiết lập các cookie. Những cookie này cho phép các máy chủ quảng cáo để nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch các thông tin nhận dạng cá nhân không về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được quan tâm nhất đối với bạn. Chính sách bảo mật này không bao gồm việc sử dụng các cookie của bất kỳ nhà quảng cáo.

Những thay đổi chính sách bảo mật này

  Trương Bửu Diệp Foundation có quyết định để cập nhật chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang chính của trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi được thông tin về cách chúng tôi đang giúp đỡ để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét lại chính sách bảo mật định kỳ và trở thành nhận thức được sửa đổi.

Bạn chấp nhận các điều khoản

  Bằng cách sử dụng trang web này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng của bạn của trang sau khi đăng các thay đổi chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, thực tiễn của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
Trương Bửu Diệp Foundation
truongbuudiep.org
  14231 Euclid St, STE # E103 Garden Grove, CA 92843 USA.
  (714) 537-8159
  [email protected]