Skip to main content
(0) item
PHIẾU GHI DANH CƯ NGỤ TRONG “LÀNG CHA DIỆP”
Họ Tên:
Số thẻ TBDF:
Email Address:
Group: (#)
Điện thoại:
Giới Tính: Nữ
Cư Ngụ: ,

Tôi muốn ghi danh cư ngụ trong làng Cha Diệp do TBDF phụ trách. Sau đây là các thông tin về cá nhân tôi

Hoàn cảnh cá nhân

Thường trú nhân

Công dân Mỹ

Có bảo hiểm sức khỏe (Medicare, khác…)

Trên 55 tuổi

Hoàn cảnh gia đình

Kinh nghiệm

Báo chí

Làm việc văn phòng – Giấy tờ

Chăm sóc người già

Thể dục – thể thao

Dịch thuật

Quản lý

Computer

Thiền, yoga

Văn nghệ

Kinh nghiệm khác

Sức khỏe cá nhân

Khỏe mạnh, không bệnh tật

Disable

Đang điều trị nhưng không nghiêm trọng

Đang ở trong bệnh viện

Đang được chăm sóc tại nhà

Cần người giúp vệ sinh cá nhân

Cần người giúp đi lại

Tự lái xe

Khả năng chuyên môn

Đánh máy/Nhập số liệu

Diễn thuyết

Văn nghệ

Gia chánh

Làm vườn

Thủ công

Khả năng khác

Sở thích

Làm vườn

Handy man

Gia chánh

Vẽ

Đi dạo

Thiền, yoga

Đọc sách, làm báo

Văn nghệ

Sinh hoạt tôngiáo

Thể dục, thể thao

Sở thích khác

Ông/Bà ước mong điều gì khi muốn cư ngụ tại Làng Cha Diệp?

Tôi hiểu rằng việc gh danh cư ngụ trong Làng Cha Diệp là tự nguyện và không phải đóng bất kỳ chi phí nào

Date: 2024-05-28