(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BAO ON LANH SO 90
Download PDF
Trong số này:
-Kỷ iệm 8 năm thành lập Trương Bửu Diệp Foundation (R)
-Ước mong Văn phòng Cha Diệp sẽ phát triển tốt đẹp và lâu bền.
-Ơn lành: Anh chị Lê Thanh Hải-Võ Thị Lệ Thu và cháu Anthony Le (Renton, WA.)
-Ơn lành: Em Nguyễn Phước Ân (Saigon, Việt Nam)
-Ơn lành; Bà Susan Yao (Westminster, CA.)
-Thơ chia sẻ ơn lành của ông Rao Trần (Houston, TX.)
-Những lời Xin khấn và cảm tạ từ xa
-Cầu nguyện cho những người mất trong tháng 8. 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 17G0M