(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BÁO ƠN LÀNH số 99
Trong số này:
- Thanksgiving 2020.
- Viên ngọc quý_Bảo Châu
- Bà Nguyễn Thị Búp: Được gặp Cha hôm nay tôi mừng lắm.
- Số 3 linh nghiệm trong phòng cầu nguyện.
- Nhờ Cha mà cửa tiệm tôi vẫn đông trong dịch Covid-19.
- Vợ tôi chết đi sống lại là nhờ cầu đến Cha. Cha linh thiêng quá.
- Bảo về sức khỏe khi đến thăm Cha,
- Cầu nguyện và tạ ơn.
- NTNT: cầu cho các linh hồn đã qua đời trong tháng 11.
- Thông báo

 
Copyright 2021 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 22G0M
page ID: 1747