(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BÁO ƠN LÀNH số 98
Download PDF
Trong số này:
- Tường Thuật Nghi Thức Văn Khấn ngày Giỗ Cha TBD lần thứ 74.
- Để ân phúc Cha đến với mọi người.
- Câu chuyện ơn lành: Xem ơn Cha Diệp tôi biết đến Cha
- Câu chuyện ơn lành: Ơn Cha mãi không rời.
- Câu chuyện ơn lành:  Gia đình tôi thọ ơn Cha.
- Câu chuyện ơn lành: Facebook đưa Cha đến với tôi.
- Cầu nguyện và tạ ơn.
- NTNT: Cầu nguyện cho các linh hồn đã mất trong tháng 4.
- Thông báo quan trọng trong tháng 4
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G0M