(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 20
1-TBDF không gây quỹ, không quyên góp
2-Được ơn Cha, đâu chỉ một lần!
3-Xin khấn-Cảm tạ
4-Những người khách đến từ phương xa.
5-TBDF phát hành Thẻ Đơt 2
6-Tiếp tục nhận đặt hình người thân qua đời
7-Báo Ơn lành tiếng Anh
8-Giúp duy trì Nhà thăm viếng Cha Diệp
9-Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp
Copyright 2021 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M
page ID: 535