(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BÁO ƠN LÀNH số 97
Download PDF
Trong số này:
- Khai thông nguồn ơn phúc.
- Cầu nguyện và tạ ơn.
- Câu chuyện về những pho tượng tại nhà thăm viếng Cha Diệp.
- Câu chuyện ơn lành: Hãy bước đi và cầu nguyện cho mọi người.
- Câu chuyện ơn lành: Chú Đồng Sĩ Ba
- Câu chuyện ơn lành: Phương Nguyễn & Vân Phạm
- Cầu cho những linh hồn đã qua đời trong tháng 3.