(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BAO ON LANH SO 92
Download PDF
Trong số này:
-Thông báo của Ban Điều hành TBDF
-Ơn lành: Ông Đạt Đỗ (Oswego, IL.): "Cha Diệp đã cứu sống gia đình tôi"
-Ơn lành: Chị Đinh T Thanh Hằng (Denver, CO.): "Niềm ước mơ của tôi đã thành sự thực."
-Những lời Xin Khấn và Cảm Tạ từ nơi xa.
-Cầu nguyện cho những người mất trong tháng Mười.
-Ơn lành: Bà Phạm Thị Yến (CA.) và con trai - anh Nguyễn Huy Tuấn (Arizona):
"Cầu nguyện thì phải kiên nhẫn vả phó thác"
-Chuyện" Một đời tạ ơn Cha
-Thông tin cần thiết
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 2G2M