(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản Tin số 2: January 2015
Download PDF
1.Thư ngỏ của Hội trưởng
2.Ngày đặc biệt ‘Ba trong Một’
3.Thống kê Xin Khấn & Cảm Tạ
4.Xin khấn và cảm tạ
5.Ý kiến khách đến thăm Cha
6.Dịch vụ tư vấn miễn phí
7.Ơn lành Cha Diệp
8.TNV TBDF: Cô Phương Trâm
9.Bài hát Buổi Cầu Nguyện
10.Lịch trình Giỗ Cha 2015