Skip to main content
(0) item
PHÁT HÀNH DVD GIỖ CHA DIỆP LẦN THỨ 73
Chương trình Văn khấn Giỗ Cha Diệp lần thứ 73 đã được phát trên YouTube và website của Hội. Những ai không xem được online có thể gọi đến Văn phòng TBDF (714) 537 8159 hoặc (714) 362 6608 để yêu cầu gửi CD, DVD đến tận nhà miễn phí.