(0) item
ƠN CHA DIỆP 283
Chương trình Ơn Cha Diệp tập 283 giới thiệu ơn lành của ông Ba Trần (Santa Ana, CA.), chị Huỳnh Thị Cẩm Thương (Anaheim, CA.), chị Nguyễn Ngọc Thương (Saigon, Vietnam)
và nhiều thông tin cần thiết khác. Mời quý khán giả xem trên YouTube, Facebook, Website: www.tbdf.org, và Đài VietFace TV lúc 4:30 chiều Chủ Nhật hàng tuần.

 

 

 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 73G0M