(0) item
TV SHOWS ƠN CHA DIỆP TẬP 273
Chương trình kỳ này giới thiệu ơn lành của Ông Bà Vũ Khanh & Phạm Thúy Phượng tp Austin, TX, Bà Lucie Le tp Westmisnter, CA. Và nhiều thông tin cần thiết khác. Kính mời quý ông bà, anh chị em xem trên YouTube, và trên website của Hội: www.tbdf.org.
                                                               
                                                                
                                                                
Copyright 2021 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G1M
page ID: 1573