Skip to main content
(0) item
TV SHOWS ƠN CHA DIỆP TẬP 273
Chương trình kỳ này giới thiệu ơn lành của Ông Bà Vũ Khanh & Phạm Thúy Phượng tp Austin, TX, Bà Lucie Le tp Westmisnter, CA. Và nhiều thông tin cần thiết khác. Kính mời quý ông bà, anh chị em xem trên YouTube, và trên website của Hội: www.tbdf.org.