(0) item
Khanh Lư – Westminster, California
"TÔI CÓ NIỀM TIN, VÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC"
Năm xảy ra vụ Tòa Tháp Đôi bị tấn công (September 11 attacks) là khi tôi đang làm việc trong phi trường. Thảm họa này ảnh hưởng đến công việc của tôi vì các chuyến bay bị cắt giảm bớt, vì thế tôi phải đổi sang công việc mới. Công việc thất bại, khiến tôi rất lo. Nhưng lúc đó tôi có bạn là người Công giáo, cho tôi hình Cha Trương Bửu Diệp. Tôi khấn với Cha: “Thưa Cha, con là người ngoại đạo, nhưng con tin tưởng nơi Cha, xin Cha giúp con qua được cơn hoạn nạn này.”

Cha quá linh thiêng, đã chứng giám cho tôi. Chỉ trong vòng 3 ngày, tôi nhận được ơn Cha. Sự thất bại đã được xoay chuyển như ý tôi mong ước. Lúc khấn với Cha tôi có hứa là nếu được việc tôi sẽ về Tắc Sậy, Việt Nam để tạ ơn Cha. Tôi đã làm điều này rồi. Hôm nay mới biết văn phòng Cha Diệp ở đây, nên tôi đến để làm nhân chứng cho Cha.

Có người nói với tôi, chắc tôi là người ngoại đạo nên Cha mới chứng cho nhanh như thế. Không phải vậy đâu. Theo tôi, bất kể tôn giáo gì, bạn cũng phải có niềm tin. Trong cuộc sống đôi khi nghiệt ngã, nhiều người mệt mỏi, chán nản, nên mất đức tin. Nếu như vậy, chắc chắn họ sẽ không đền được như ý mong muốn đâu. Vì đó là thử thách. Phải qua thử thách mới đo được sự bền chí như thế nào. Tôi quan niệm, niềm tin là cứu cách của cuộc đời. Không có chuyện gì dễ dàng đâu.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G0M