Skip to main content
(0) item
Huỳnh, Tâm – Nevada, Missouri
“THÀNH TÂM, TIN TƯỞNG, CHA KHÔNG BAO GIỜ PHỤ LÒNG”

Tình cờ xem trên Youtube, tôi thấy nhiều người được ơn lành của Cha Trương Bửu Diệp. Cuộc sống và công việc kinh doanh của tôi lúc đó gặp khó khăn, không được như ý muốn. Nhưng lúc đó tôi không biết cách cầu nguyện như thế nào, bèn gọi vào số phone của Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation.

Khi gặp người trực, biết tôi đang có việc cần xin khấn, chị ấy đã cho tôi một số phone chỉ để dành riêng cho việc xin khấn. Đó là số (714) 702 – 5129. Tôi gọi vào số phone ấy và nói chuyện với Cha tất cả những khó khăn tôi đang gặp phải. Tự dưng khấn với Cha xong, tôi thấy có niềm tin vào Cha. Những điều khó khăn nhất sau đó có sự xoay chuyển, suông sẻ. Tôi rất mừng.

Sau đó tôi còn gặp khó khăn khác về làm ăn kinh doanh, chuyện chồng con. Tuy không thể kể cụ thể được, nhưng thật sự những gì tôi xin đều được hết. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ về sự linh thiêng của Cha đối với mọi người.

Lúc đi thi quốc tịch, tôi rất lo vì tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nên tôi thường xuyên cầu xin với Cha cho tôi thi được suông sẻ. Hôm đó, nhiều người đi thi bị rớt lắm, vì họ nói gặp người phỏng vấn khó, nên tôi lại càng lo. Tôi lại cầu nguyện với Cha cho tôi gặp người phỏng vấn dễ. Cha đã nhậm lời tôi. Người ra đón tôi vô phòng phỏng vấn rất dễ thương, chúc tôi may mắn. Kết quả là tôi gặp may mắn thật, như là mọi sự đã được sắp đặt trước vậy.

Hồi ở Việt Nam, đến mấy tiệm ăn hay cơ sở kinh doanh tôi hay thấy hình của Cha. Lúc đó tôi không biết Cha còn sống hay đã chết. Họ nói Cha rất linh thiêng, nhưng vì không có chuyện gì để cầu xin với Cha, nên tôi cũng quên luôn, cho đến khi sang Mỹ gặp chuyện rồi thì mới nhớ đến Cha.

Lúc trước tôi không biết cách cầu nguyện, nhưng điều quan trọng mà tôi nghiệm ra rằng hãy hết sức thành tâm tin tưởng vào Cha thì Cha sẽ không phụ lòng mình. Hy vọng các anh chị nếu gặp khó khăn thì cứ xin với Cha, biết đâu sẽ được ơn Cha. Và một khi đã được ơn Cha rồi thì hãy làm điều gì đó giúp đỡ tha nhân. Nghe các anh chị trong Văn phòng TBDF là nếu được ơn Cha, cách tạ ơn Cha tôt nhất là chia sẻ câu chuyện ơn lành để làm nhân chứng cho Cha. Vì thế hôm nay từ Missouri sang California là tôi đến Văn phòng Cha ngay để tạ ơn Cha.