(0) item
Anh Nguyễn, Toàn – Anaheim, CA.

“BÂY GIỜ TÔI TIN CHA TUYỆT ĐỐI”


Anh Nguyễn, Toàn. Hình: TBDF

Tôi nộp đơn đi thi quốc tịch từ năm ngoái. Sau đó, tôi chờ hoài, chở mãi, không biết chính sách của Tổng Thống mới thế nào mà tôi chờ tới 10 tháng rồi vẫn chưa thấy giấy báo đi thi. Vô tình một hôm, có người nói với tôi chỗ văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid rất là linh thiêng. Tôi nghe vậy nhưng cũng chưa tới văn phòng mà chỉ cầu nguyện với Cha trong tâm thôi. Tôi nói với Cha: “Cha ơi, xin Cha cho con biết được chính xác ngày giờ để con đi thi quốc tịch đi Cha.”

Khoảng 2 tuần sau, tôi nhận được giấy báo ngày đi thi Quốc tịch, tôi mừng lắm. Gia đình tôi ở Cần Thơ đã thờ Cha Diệp lâu rồi, nhưng khi đó còn nhỏ nên chưa biết nhiều về Cha, cũng không cầu nguyện gì, chỉ có ba mẹ cầu nguyện thôi. Lúc tôi được ơn lành Cha Diệp không biết phải làm sao, đi hỏi mọi người thì ai cũng nói hãy đến văn phòng Cha trên đường Euclid, thành phố Garden Grove mà tạ ơn Cha. Tôi là người ngoài công giáo, nên mấy lần trước tôi không cầu nguyện gì với Cha Diệp cả. Đây là lần đầu tiên tôi cầu nguyện với Cha, và được ngay. Sau khi cầu nguyện và Cha hồi đáp cho tôi nhanh quá, nên tôi tin Cha tuyệt đối rồi.