(0) item
Ông Nguyễn, Lê - Baton Rouge, Louisiana

“PHẢI TIN TUYỆT ĐỐI VÀO LỜI CHA CẦU XIN CHO MÌNH”

 
Gia đình anh Nguyễn, Lê. Hình: TBDF

Tôi sang Mỹ năm 1989. Cách đây 13 năm tôi về Việt Nam, xuống Tắc sậy cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Khi đó ở Mỹ chưa có văn phòng Cha.

 Lần đó, tôi tâm sự với Cha: Thưa Cha, con lập gia đình trễ, xin Cha cho mọi thứ đều vuông tròn. Đúng như lời tôi cầu xin, đến nay vợ chồng tôi đã sống với nhau 13 năm, có hai cháu.

 Ơn lớn thứ hai, là khi tôi đi mua tiệm nails. Vừa lấy xong tiệm thì bị mưa đá, không có khách, có nghĩa là thất bại. Nhưng tôi không nản, tôi cầu nguyện với Cha. Trong tiệm tôi có hình Đức Mẹ và hình Cha trong tiệm. Khách vô ngày càng đông. Ai cho? Cha cho chứ ai nữa? Vợ chồng tôi quảng bá danh Cha cho mọi người trong tiệm. Có người công giáo, người Phật giáo, nhưng ai cũng đều tin nơi Cha Trương Bửu Diệp.

 Chưa hết, trong trận lụt năm rồi, nhà tôi bị ngập. Thấy vậy, vợ chồng tôi đâm lo lắng, vì nhà mà lụt thì chắc chắn tiệm sẽ ngập. Chúng tôi phải vào shelter.

 Nhưng không, ba ngày sau, khi từ shelter về, mở cửa tiệm ra tôi thật bất ngờ vì trong tiệm không hề bị ngập. Tôi quỳ lạy Đức Mẹ và Cha Thánh ngay lập tức.

 Năm ngoái, vợ tôi sang California thi lấy bằng tóc, có ghé qua văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid để cầu xin, và cô ấy đậu.

 Bước vào văn phòng Cha Diệp, tôi cảm thấy một sự linh thiêng, run rẩy, thật khó diễn tả. Hồi nhỏ tôi giúp lễ, lần nào bước lên cung Thánh cũng run lắm. Bước vào phòng Cha, tôi cũng run y như vậy.

 Kinh nghiệm của tôi là khi cầu nguyện phải thật tâm, tin tuyệt đối vào lời cầu xin của Cha cho mình. Đừng cầu xin mà mơ mơ ảo ảo, sẽ làm Cha buồn.