(0) item
Cô Đào, Thị Ánh Tuyết – San Diego, California

“Cha cứu mẹ tôi thoát được những cơn tự hành hạ mình”

Cách đây một năm, bác sĩ chẩn đoán mẹ của tôi mắc bệnh lãng trí của người già. Thời gian gần đây, bệnh của mẹ tôi ngày càng nặng, hay lên cơn bệnh. Vì không nhớ gì cả, nên mẹ tôi cứ tự đánh vào người, vào mặt, và nói: “Mẹ phải tự đánh mẹ, để mẹ nhớ lại mà nói chuyện.” Mỗi khi thấy bà lên cơn như vậy, tôi chỉ biết khóc, ôm mẹ mà xin mẹ đừng tự hành hạ mình nữa.
Ở nhà tôi có thờ Cha Trương Bửu Diệp. Tôi thường khấn Cha: “Thưa Cha, xin Cha cứu giúp mẹ con qua khỏi những cơn bệnh như thế này. Nếu Chúa muốn cất tài sản của con, con xin dâng hết, chỉ xin Chúa cho mẹ con được sự bình an.”
Tôi có xem trên đài Saigon TV, biết có Văn phòng của Cha ở đây, nên nhờ chồng tôi đưa đi, chứ chúng tôi chưa có điều kiện để về Tắc Sậy ở Việt Nam. Đến đây lần thứ nhất, tôi khấn sẽ cầu 9 ngày. Hết 9 ngày cầu nguyện, đến hôm nay tôi vô cùng tạ ơn Cha, vì Cha đã làm cho bệnh của mẹ tôi bớt rất nhiều, bà không tự đánh mình nữa. Đây chính là điều Cha Diệp đã làm cho mẹ tôi, và tôi đã hứa với Ngài hàng đêm sẽ đọc kinh và cầu nguyện để Ngài sớm được phong Thánh.

(Trích từ sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 6G0M