(0) item
Cô Đinh, Vũ Thị Jet – Cloppenburg, Germany

“Cháu tôi bị ung thư giai đoạn cuối được Cha cứu chữa”

Tôi có đứa cháu họ bị ung thư gan, giai đoạn cuối. Trước khi sang Mỹ chơi, tôi có gọi hỏi thăm, thì gia đình cho biết cháu bị nặng lắm rồi, bác sĩ nói chỉ trong vòng 3 tuần nữa thôi là có thể …“đi”.
Bác sĩ khuyên cháu tôi muốn làm gì thì làm, muốn thăm viếng ai thì cứ đi. Khi đó, tôi chỉ biết an ủi người nhà. Tôi không trực tiếp nói với cháu, vì nó đang nằm nhà thương, mà nói với chị dâu rằng tôi sẽ qua Nam California, đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cứu chữa cho cháu.
Cách đây mấy tuần tôi đến đây thì nghe cô hướng dẫn nói rằng nhiều người ung thư giai đoạn cuối đến xin Cha, nếu tin, cũng được Cha cứu chữa. Tôi tin, vì tôi theo dõi chương trình truyền hình Ơn Cha Trương Bửu Diệp trên Internet rất thường xuyên, không bỏ qua chương trình nào cả.
Hôm đó, dù tôi cũng muốn xin Cha ban ơn lành cho tôi và cho con gái, nhưng tôi xin cho cháu nhiều hơn, vì bệnh của nó thập tử nhất sinh. Chỉ mấy ngày sau, người nhà ở bên Đức gọi qua, nói là cháu tôi đã được ơn của Cha. Trước đó bác sĩ nói không thể thay gan được, nhưng cuối cùng thì cháu tôi được thay, mà lá gan của người hiến rất hợp với cơ thể cháu tôi. Khi đó vì còn đang ở tiểu bang khác nên tôi nhờ người chị họ đến Văn phòng Cha Diệp để cảm tạ Cha đã cứu cháu tôi. Hôm nay, trước khi quay lại Đức, tôi muốn đến văn phòng Cha Diệp ở Nam California để làm chứng, và vinh danh Cha. Chính Cha đã làm phép lạ cho cháu tôi.

(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G0M