(0) item
Ông Nguyễn, Trung Hoài – Westminster, California
“CHA BAN NHIỀU PHÉP LÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI ĐẠO”

                             Ông Nguyễn, Trung Hoài – Hình TBDF

Tôi sống gần 20 năm ở miền bắc, mới dời xuống miền nam được 2 năm nay. Trong suốt hai năm qua tôi chỉ được làm việc không chính thức. Một tháng trước đây tôi đã đến cầu nguyện với Cha Diệp cho tôi được nhận làm chính thức. Sau đó tôi còn trở lại văn phòng một lần nữa. Lần nào đến tôi cũng tâm sự với Cha, xin Cha ban phép lành để công việc của tôi được ổn định.
 
Cách đây mấy hôm, tôi được tin hãng nhận tôi làm việc chính thức rồi. Tôi mừng quá, vậy là Cha đã nhậm lời tôi cầu xin. Hôm nay là lần thứ ba tôi trở lại văn phòng, hai lần trước là để cầu nguyện, lần này là để tạ ơn Cha.
 
Tôi là người ngoại đạo, nhưng vì nghe nhiều người nói Cha không phân biệt tôn giáo, thường ban phép lành cho người ngoại đạo, nên xuất phát từ trong đáy lòng, tôi đến cầu nguyện và tin rằng Cha đã phù hộ cho tôi.
 
Chị ruột của tôi ở Việt Nam có đến nhà thờ Tắc Sậy, Cà Mau xin Cha cho sớm ngày được định cư ở Mỹ. Không lâu sau đó, chị tôi được đoàn tụ cùng gia đình.
 
Theo tôi, nếu lúc nào mình cũng nghĩ và tin tưởng nơi Cha, cầu nguyện một cách thành khẩn thì sẽ nhận được ơn Cha ban.


 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 85G0M