Skip to main content
(0) item
Ông Nguyễn, Trường Hải – Santa Ana, California
“CHA LÀ CHỖ DỰA TINH THẦN CỦA TÔI”

                                 Ông Nguyễn, Trường Hải – Hình TBDF

Hồi tháng 10-2016, gia đình tôi có việc khiến lòng tôi không ổn, tình cờ khi chạy xe ngang qua văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, tôi có khấn với Cha, xin Cha giúp đỡ cho tôi. Không ngờ, chỉ vài ngày sau, tôi thấy được dấu hiệu chuyển biến tốt theo ý tôi. Và đến nay, sau một tháng thì mọi chuyện đã hoàn toàn như lời tôi khấn nguyện với Cha.
 
Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp khi thấy nhiều người được ơn Cha, họ để lại lời tạ ơn và hình Cha trên Facebook. Thấy vậy, nên tôi bắt chước làm theo. Mấy lần đi vào khu Euclid Retail Center mua đồ, tôi thấy shop nào cũng đặt hình Cha, nên càng có thêm niềm tin nơi Cha.
 
Tôi theo đạo Phật, nhưng mỗi lần vào nhà thăm viếng Cha Diệp, tôi lại thấy trong lòng bình an. Cha như là chỗ dựa về tinh thần cho tôi.  Những ai gặp khúc mắc trong cuộc sống mà không biết phải làm sao, tôi lại chạy đến mà cầu xin với Cha Diệp. Tôi tin ngày càng có nhiều người cầu xin với Cha và được toại nguyện.