Skip to main content
(0) item
Bà Phạm, Ba – Perth, Australia
        “CHA LẤY CỤC U Ở BẢ VAI TÔI RA”

                                          Bà Phạm, Ba – Hình TBDF

Tôi đã được Cha Trương Bửu Diệp làm phép lạ. Mới đây tay của tôi bị đau nhức và run lắm. Người đến châm cứu cho tôi phát hiện bả vai bên tay trái của tôi có cục u, nên cô ấy không châm cứu chỗ đó. Tôi thấy vậy thì liền cầu xin Cha Trương Bửu Diệp cho tôi được qua Mỹ thăm Cha, sờ vào tay Cha để xin Cha lấy cục u đó đi. Tôi chưa kịp đi thì Cha đến. Hai ngày sau khi cầu nguyện với Cha, trong giấc mộng, tôi thấy Cha đến lấy tay sờ vào cục u đó. Sáng hôm sau, chỗ tay đó của tôi đau lắm, nhưng sao cục u biến mất. Tôi tin là Cha đã lấy cục u ở ba vai tôi ra. Nghĩ là được Cha cứu chữa, nên tôi nhất quyết bay sang California để tạ ơn Cha.
 
Ở bên Australia, tôi đọc báo và biết đến sự hy sinh của Cha. Tôi cũng có qua đây để thỉnh hình Cha Diệp về thờ bên nhà tôi. Con trai tôi ở Mỹ, nói bên này có văn phòng Cha Diệp, nên tôi qua để tạ ơn Cha và làm nhân chứng cho Cha.
 
Tôi là người Lương nhưng nhận được phép lành của các Thánh bên Công giáo nhiều lắm. Với Cha Diệp, tôi tin Cha tuyệt đối. Cha chết để cứu tới 70 người, nên Cha rất linh thiêng. Vì thế, ai có chuyện gì chẳng lành, hay bệnh tật đau yếu, cứ đến cầu cứu với Cha, Cha sẽ độ cho.