(0) item
Bà Staszewski, Thảo – Stuart, Florida
 “TÔI XIN NHỮNG VIỆC BỨC BÁCH, CHA CHO NGAY”

                                                Bà Staszewski, Thảo – Hình TBDF

Tôi có rất nhiều ơn Cha Trương Bửu Diệp, nhưng lý do tôi bay sang California để làm chứng cho Cha, là ơn về công việc. Vài tháng trước chồng tôi bị mất việc. Tôi đã cầu xin Cha, thì chỉ sau 2 tháng, đúng thời hạn mà hãng cũ cho chồng tôi đi tìm việc trước khi bị lay-off, thì chồng tôi nhận được việc mới. Điều kỳ lạ là công việc mới này quá khả năng của chồng tôi, nhưng họ đã nhận, lại còn trả lương cao hơn mức chồng tôi yêu cầu.

Trong thời gian xin cho chồng, tôi cũng bị stress trong công việc, nên nhân thể cầu cho chồng, tôi cầu thêm cho mình. Ngay lúc chồng tôi có việc mới, thì tôi cũng tìm được việc khác cho mình-một công việc mà tôi rất thích. Bây giờ vợ chồng tôi rất vui.

Tôi mới biết về Cha khoảng 5-6 năm nay thôi vì chỗ tôi ở có nhiều người đặt hình Cha Diệp trong tiệm, trong đó có không ít người Phật giáo, họ vừa thờ Phật, vừa thờ Cha. Sau đó tôi lên tìm kiếm trên Google, mới biết về Trương Bửu Diệp Foundation. Lúc gia đình tôi muốn bán miếng đất ở Việt Nam thì gặp khó khăn lắm, nên tôi bàn với mẹ tôi là phải cầu nguyện với Cha Diệp. Quả nhiên lần ấy sau khi cầu nguyện với Cha xong, mẹ tôi về bán được đất ngay. Một vài lần tôi cầu nguyện cho bạn bè, họ đều được, cầu cho người bị bệnh, họ cũng khỏe mạnh. Tôi có xin với Cha cho tôi một cơ hội để được sang California làm chứng cho Cha. Hôm nay được sang đây tôi mừng lắm, bước vào phòng cầu nguyện tôi đã bật khóc vì vui mừng.
 
Với tôi, những việc bức bách tôi cầu nguyện với Cha là được ngay, còn những chuyện tôi xin mà chưa được, tôi hiểu đó là những điều chưa đến mức cần thiết phải được ngay, nên tôi không nản lòng mà lại tiếp tục cầu nguyện cho đến khi tôi nhận được ơn lành. Những nhân chứng ơn lành mà Trương Bửu diệp Foundation ghi lại rất có ý nghĩa. Sau khi xem những câu chuyện đó, đức tin của tôi càng tăng lên.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G1M