(0) item
Anh chị Chung Đức Mai & Loan Nguyễn - Westminster, CA

Ơn có con

Anh Chung Đức Mai và chị Loan Nguyễn lập gia đình vào năm 2002. Trong suốt hơn mười năm chung sống, Anh Chị mong mỏi có được đứa con để hủ hỉ nhưng mãi không có.
Vào năm 2012, có lần anh chị nghe người quen giới thiệu đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp nằm trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove California để khấn Cha. Anh chị đã tìm đến văn phòng cầu xin Cha. Hai vợ chồng đã ghi vào sổ xin khấn được đặt tại phòng thăm viếng: Xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho vợ chồng con có một đứa con. Chủ nhật nào hai anh chị cũng đều tới khấn Cha. Và cũng trong năm 2012, sự mong đợi bấy lâu của anh chị đã được toại nguyện.
Từ lúc chị có tin vui.  Mỗi tuần anh chị lại đến Cha để tiếp tục xin Cha cho chị  sanh em bé kháu khỉnh, nuôi dễ dàng, được mẹ tròn con vuông.  Vào năm 2013 Anh chị đã đón chào đứa con gái đầu lòng ra đời trong niềm vui vô bờ bến!
Mọi sự anh chị xin Cha đều được như ý. Chị đã sanh nở dễ dàng, em bé trông rất khả ái và bụ bẫm. Vào ngày 15 tháng tư năm 2013 anh chị đã bế bé tới văn phòng ghi vào sổ cảm tạ để tạ ơn Cha, và chia sẻ niềm vui với Trương Bửu Diệp Foundation.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)